CHẬU RỬA CHÉN 1 HỘC

Chậu rửa chén 1 hộc cao cấp

CHẬU RỬA CHÉN 2 HỘC

Chậu rửa chén 2 hộc cao cấp

VÒI RỬA CHÉN

Vòi rửa chén cao cấp

Phụ kiện

Phụ kiện thông minh