Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Chậu rửa inox ISD 870 Chậu rửa chén 2 hộc ISD 870
1 x 4,290,000 
4,290,000 
4,290,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 4,290,000 
Giao hàng

Vận chuyển đến Hồ Chí Minh.

Đổi địa chỉ
Tổng 4,290,000 

Phiếu ưu đãi