Biểu phí dịch vụ được tính tại địa điểm trung tâm bảo hành chính tại TPHCM

STT HẠNG MỤC DIỄN GIẢI BIỂU PHÍ CHƯA VAT
1 LẮP ĐẶT Chậu rửa chén + vòi bếp lắp mới 250,000
2 LẮP ĐẶT Chậu (lắp nổi)
Vòi bếp
250,000
3 LẮP ĐẶT Tháo cũ, lắp mới chậu rửa chén 250,000
4 LẮP ĐẶT Tháo cũ, lắp mới vòi rửa chén 250,000
5 LẮP ĐẶT Tháo cũ lắp mới chậu + vòi bếp 350,000