Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Chậu rửa inox LQ 950 Chậu rửa chén 1 hộc LQ 950
1 x 12,962,000 
12,962,000 
12,962,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 12,962,000 
Giao hàng

Vận chuyển đến Hồ Chí Minh.

Đổi địa chỉ
Tổng 12,962,000 

Phiếu ưu đãi