Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Chậu rửa inox ISL 870 Chậu rửa chén 1 hộc ISL 870
1 x 5,527,000 
5,527,000 
5,527,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 5,527,000 
Giao hàng

Vận chuyển đến Hồ Chí Minh.

Đổi địa chỉ
Tổng 5,527,000 

Phiếu ưu đãi