Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Chậu rửa inox ISL 870 Chậu rửa chén 1 hộc ISL 870
1 x 3,790,000 
3,790,000 
3,790,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 3,790,000 
Giao hàng

Vận chuyển đến Hồ Chí Minh.

Đổi địa chỉ
Tổng 3,790,000 

Phiếu ưu đãi