Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Chậu rửa inox LDS 850 Chậu rửa chén 1 hộc LDS 850
1 x 5,366,000 
5,366,000 
5,366,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 5,366,000 
Giao hàng

Vận chuyển đến Hồ Chí Minh.

Đổi địa chỉ
Tổng 5,366,000 

Phiếu ưu đãi