Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Chậu rửa inox LDS 850 Chậu rửa chén 1 hộc LDS 850
1 x 3,990,000 
3,990,000 
3,990,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 3,990,000 
Giao hàng

Vận chuyển đến Hồ Chí Minh.

Đổi địa chỉ
Tổng 3,990,000 

Phiếu ưu đãi