Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Chậu rửa inox LQ 840 Chậu rửa chén 1 hộc LQ 840
1 x 8,490,000 
8,490,000 
8,490,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 8,490,000 
Giao hàng

Vận chuyển đến Hồ Chí Minh.

Đổi địa chỉ
Tổng 8,490,000 

Phiếu ưu đãi